Vỏ gỗ điện thoại

Vỏ gỗ điện thoại ốp kim loại mạ vàng

Giá: 3000K Loại gỗ: Kim Loại Mạ vàng

Vỏ gỗ điện thoại đính rồng bạc

Giá: 3000K Loại gỗ: Khơ mu

Vỏ gỗ điện thoại 105 gỗ mun

Giá: 250K Loại gỗ: Mun

Vỏ gỗ điện thoại 7210c viền inox

Giá: 3500K Loại gỗ: Nu Hương